?

Log in

meejamiau [entries|archive|friends|userinfo]
meejamiau

[ website | Kuvat ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Uusi käyttäjätunnus. [Nov. 12th, 2007|02:53 pm]
meejamiau
Muutan!


Lisää ruutuhyppely  jos haluat edelleen lukea.

Vanhat ja uudet ihmiset tervetulleita.
LinkLeave a comment

Friends only. [Mar. 8th, 2006|07:12 pm]
meejamiau

Jos haluat lukea, kerro.
Link11 comments|Leave a comment

Ois kiva. [Jan. 23rd, 2006|09:28 pm]
meejamiau
Mulla ei oo koskaan ollut tällaista. Nyt on. Kertokaa, tahtoo tietää.

Kerro mitä mieltä olet minusta, nimettömästi.
(Kirjoita kirjakielellä ja ilman hymiöitä, jotta en tiedä kuka kirjoittaa)
Link7 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]